logo vekopak
Nieuws:
Met trots kunnen wij melden dat wij finalist zijn geworden van de BOV Trofee 2015. Bekijk ons hier...
historie
visie
mensen
koudfolie
prepress
contact
drukken
stansen
vouwplakken
constructies
route
vensteren
materialen
fscpefc
bedrijfsfilm
Vekopak B.V. / Beelaerts van Bloklandstraat 17 / 5042 PM / Tilburg / T: 013-4657575 / E: info@vekopak.nl
Prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, laatstelijk gedeponeerd op 13 januari 2011
onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Desgewenst sturen wij u een exemplaar toe.